עדי אביטל קוז'וקרו


עדי אביטל קוז'וקרו

מנהלת מיתוג מעסיק בחברת Tipalti