ניסים מזרחי

סמנכ"ל בכיר להון אנושי ומנהל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים